روزگار غريبی است نازنين.......

در روزگار مهر ورزی بيش از هر زمان ديگری احساس بی مهری به من دست ميدهد .جامعه آبستن حوادثی است كه بدون شك بر آينده زندگی ما ايرانيان و فرزندانمان بشدت تاثير خواهد گذاشت....هنوز هم اين دل نگرانی ها ادامه آن است كه در ۲۸ خرداد نوشته ام

خدا عاقبت ما را ختم به خير كند.......

/ 0 نظر / 9 بازدید