زندگی

روز اولی که وارد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم بر سر در دانشکده جمله ای نوشته شده بود که هنوز هم در ذهن من حک شده و ماندگار شده است:

                         "زندگی یعنی امید و حرکت"

/ 0 نظر / 10 بازدید