براده ها (3)

چرا برای "غم "و" گناه" از لفظ "کوله بار" استفاده می کنیم؟ مثلا میگوییم "با کوله باری از گناه" یا با "کوله باری ازغم".

به اعتقاد من برای اینکه هردو مورد را باید به "تنهایی"ناراحت به دوش بکشیم!! هیچ کس شریک واقعی غم یا گناه دیگری نمیتواند باشد!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید