با آمدن و رفتن حکومت ها ،گروهی بر مسند قدرت می نشينند و گروهی ديگر از تخت به زير کشيده ميشوند.چه بسا که خونهايی ريخته شود ،انسانهايی ترک وطن کنند و گروهی از ترس جان مجبور به زندگی زير زمينی گردند.آنان که در حکومت قبلی جرمی مرتکب شده اند مستحق مجازات هستند ...اما گروهی نيز هستند که دگر انديشند ،نه که بخواهند خلافی مرتکب شوند بلکه فقط به گونه ای ديگر فکر ميکنند و چه بسا که اين افکار خويش را نيز در معرض قضاوت افکار عمومی ميگذارند....حکومتها اما عموما اين را برنمی تابندو با دگر انديشان همانند همفکران خود رفتار نمی کنند بطوريکه بسياری از اينان نيز مجبور به ترک ديار ميشوند .....اما سوال اين است :اگر زمين خدا متعلق به تمامی انسانها است آيا عده ای از انسانها مجازند زندگی را بر ديگران چنان سخت گيرند که مجبور به ترک ديار خويش شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب اين سوال را اما بعيد ميدانم که تا قبل از روز جزا بتوان يافت ......

/ 0 نظر / 8 بازدید