درس هاي عبرت آموز

البته كه دل همه ما از آنچه اين روزها در لبنان و فلسطين مي گذرد بشدت گرفته است.همه ما نگران هستيم .از قساوتي كه به يك رويه عادي تبديل شده است ناراحتيم .از بي شرمي غربي ها و خونسردي شان در قتل بيرحمانه مردمان بي دفاع متعجبيم ..اما در اين جنگ ها درس ها نهفته است براي همه ما...امروز همه ما نتيجه بي تدبيري سران كشور فلسطين در بيش از نيم قرن قبل(قبل از تشكيل دولتي به نام اسرائيل).امروز نتيجه اشتباهات مكرر سران كشورهاي عرب در اين نيم قرن گذشته را نظاره مي كنيم .اگرچه كه از فتنه اي كه كشورهاي غربي در ايجاد آن نقش اصلي داشته اند نيز نبايد غافل بود(تشكيل اسرائيل)....تفكر در ذات مسئله فلسطين براستي براي همه عبرت اموز است كه چگونه بي تدبيري امروز ما ميتواند آينده فرزندان ما را متاثر سازد...........!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
حامد

منم دنبالشم ميدونم که پيداش ميکنيم!