هنوز كه چند ساعت بيشتر از پايان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری نگذشته است در سايت های مختلف اخبار متفاوتی در مورد نتيجه اين انتخابات منتشر ميشود ....

آيا براستی بايد بر مرگ آزادی گريست يا صبح فردا طليعه ادامه وزش نسيم نيم بند دوم خرداد خواهد بود....

بايد امشب را نيز در تشويش به صبح رسانيم .........

/ 2 نظر / 10 بازدید
MOOMA

يك خورده وبلاگ تزيين كنيد