کاهش شیوع سرطان ریه

در میان خبرهای نا امید کننده و نگران کننده گاهی اوقات خبرهایی منتشر میشود که مایه خوشحالی و مسرت فراوان است.از جمله این اخبار خبر مربوط به کاهش شیوع سرطان ریه در زنان ومردان امریکایی طی سالهای 2005 تا 2009 میباشد.این خبر اگرچه مربوط به امریکا است و شاید برای ما هنوز ملموس نباشد اما نشاندهنده تلاش مثبت و پیگیر بشر در مبارزه با پدیده زشت و مضر "سیگار کشیدن" است.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای امریکا(CDC) میزان سرطان ریه طی سالهای مزبوردر مردان از 87 مورد در هر 100000نفر جمعیت به 78 مورد در 100000 کاهش یافته است(کاهش 2.6 % در سال) و این میزان کاهش در زنان از 57 به 54 در 100000بوده است (کاهش 1.1% در سال). این مطالعه تاکید کرده است که هرچند علل مختلفی برای این کاهش وجود دارد لیکن سیاست های مبارزه با مصرف دخانیات در این میان نقش عمده ای بازی می کند.

در این گزارش تاکید شده تاثیر سیاست هایی که منجر به افزایش قیمت سیگار شده اند در پیشگیری از مصرف آن بر روی جوانان بیشتر از گروههای سنی بالاتر است.

تحقیقات دیگر نیز نشان داده اند که افزایش قیمت سیگار به میزان 1% میتواند سبب کاهش مصرف آن در جوانان به میزان 1 تا 14% و در سنین بالاتر به میزان 1 تا 4.5% شود.

این خبر برای تمام ما و نیز فعالان مبارزه با دخانیات میتواند بسیار امیدوار کننده باشد.دیدن زجری که مبتلایان به سرطان ریه میکشند واقعا ناراحت کننده است و کاهشی در این اندازه براستی خبری مسرت بخش برای همه ما است.

منبع: 

http://www.medscape.com/viewarticle/818943

/ 0 نظر / 38 بازدید