بورخس

کم کم یاد خواهی گرفت

             تفاوت ظریف میان نگه داشتن یک دست و زنجیر کردن یک روح را

             اینکه عشق تکیه کردن نیست و رفاقت، اطمینان خاطر

             ویاد میگری که بوسه ها قرارداد نیستند.

            و هدیه ها، معنی عهد و پیمان نمی دهند.

کم کم یاد میگیری

             که نور خورشید هم میسوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری

             باید باغ خودت را پرورش دهی به جای اینکه منتظر کسی باشی تا برایت گل

             بیاورد.

             یاد می گیری که میتوانی تحمل کنی

             که محکم باشی پای هر خداحافظی

             یاد می گیری که خیلی می ارزی.

                                                             خورخه لوییس بورخس

/ 0 نظر / 9 بازدید