خواب خرگوشی ما و دولتمردان

این روزها تب پیام کوتاه (اس.ام .اس)همه ما راگرفتار کرده است.هرروز حد اقل یک پیام را دریافت یا ارسال میکنیم اما آنچه برای من مایه تعجب و حیرت است تعداد بسیار زیاد جوک هایی است که برای هموطنان آذری زبان ما ساخته میشود و بر روی شبکه پیام کوتاه ارسال میگردد.گویی که اشخاص یا افرادی به عمد بدنبال ایجاد تفرقه و حرکت های جدایی طلبانه هستند و البته در این میان اگرچه همه ما در گسترش این حرکت مسئول هستیم اما برای من عجیب تر از همه سکوت سنگین و خواب خرگوشی دولتمردان است.دولت جدید در ابتدای روزهای کاری اش نسبت به پیام های کوتاهی که برای تخریب دولتمردان ساخته و ارسال میشد واکنش نشان داد وبرای موبایل داران خط و نشان کشید اما این روزها در مقابل این هجمه بزرگ به گروه عظیمی از هموطنان ما ساکت و بی تفاوت است در حالیکه خطر این مورد اخیر به مراتب بیش از اولی است.زیرا در موردی که بر علیه دولتمردان مطلبی انتشار می یافت آنان برای پاسخ گویی تریبون داشتند لیکن در موارد اخیر که جو ک های ترکی بر روی شبکه تلفن همراه میرود هموطنان ما امکان پاسخ گویی ندارند و این میتواند به آتش زیر خاکستر تبدیل شود....امیدوارم که همه ما و بویژه دولتمردانمان از خواب خرگوشی بیدار شویم .........

/ 0 نظر / 27 بازدید