رادیو

به نظر من بزرگترین حسن رادیو اینه که هرگاه احساس میکنی گوینده داره زیادی "زر" میزنه میتونی فقط با زدن یه کلید "خفه اش" کنی ...

لبخند

و البته بزرگترین بدی اش هم اینه که اکثر اوقات در حال زر زدنه....

/ 0 نظر / 8 بازدید