فيلترينگ

   براي شركت در كنگره كاربردي سرطان پستان امروز در اينترنت بدنبال آدرس سايت كنگره بودم اما با كمال تاسف هرچه كلمات‹سرطان پستان›و يا breast cancer را در گوگل جستجو كردم امكان باز شدن آن وجود ندارد كه البته بدليل شاهكار فيلترينگ است كه پيغام ميدهد :مشترك گرامي امكان دسترسي به اين سايت وجود ندارد.

صدالبته آنچه باعث فيلترينگ شده است كلمه پستان و يا breast ميباشدكه پيشاپيش بايد به دست اندركاران فيلترينگ شركت مخابرات دست مريزاد گفت....!!!!

     دريغ است ايران كه ويران شود........02.gif

/ 0 نظر / 10 بازدید