ایمنی بیمار

بشر جایز الخطا است.همه ابناء بشر میتوانند مرتکب خطا شوند اما هر چه یک شخص در موقعیت مهمتری قرار گرفته باشد این خطاها خطرناک تر و عواقب آن مهمتر است .اگر یک رهبر یا رئیس جمهور یا یکی از سران کشورها دچار خطا شوند این امر میتواند منجر به یک فاجعه انسانی برای یک یا چند نسل از آن ملت گردد.آنچه امروزه در کره شمالی اتفاق می افتد شاید بهترین مثال باشد .خطای افراد رده های پایین تر نیز به همین نحو میتواند زندگی دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.خطای یک خلبان اگر توسط سایر همکاران یا تیم مراقبت پرواز جبران نگردد میتواند منجر به از دست رفتن جان چند ده نفر از انسانها و یک هواپیمای چند میلیارد دلاری شود.در حیطه پزشکی نیز خطای یک پزشک به همین ترتیب میتواند جان یک بیمار یا تعداد بیشتری را باخطر مواجه سازد .به همین دلیل است که درسالهای اخیر تلاش بیشتری از جانب جامعه پزشکی و سیستم های نظارتی بهداشتی درمانی انجام میشود تا با جلوگیری از ایجاد خطای پزشکان و کادر درمانی ، امنیت بیمار را افزایش دهند.متاسفانه این تلاش بسیار دیر شروع شده است اما خوشبختانه شروع شده است!!!

خطاهای پزشکی علاوه بر اینکه جان بیمار را تهدید می کند درصورت بروز تاثیر مخرب و فاجعه باری از نظر روحی،شغلی و اجتماعی بر پزشکان و کادر درمان برجای میگذارد.تا کنون اما متاسفانه همیشه رسم براین بوده است که پزشک و کادر درمان وبیمار رها میشده اند تا با حکم قاضی مسئله مابین خودشان را حل کنند.هیچ کس بدنبال ایجاد راهکار برای جلوگیری از تکرار وقایع نبوده است.هیچ کس بدنبال درس گرفتن از اشتباهات دیگران نبوده است.هیچ همتی جهت اصلاح سیستم ها برای جلوگیری از بروز اشتباه وجود نداشته است .اما باید امیدوار بود و تلاش نمود که سیستم ها اصلاح گردند.همانگونه که یک خلبان نیاز به حضور یک کمک خلبان ماهر و زبده ودر برخی پروازهای بزرگتر نیاز به حضور مهندس پرواز در کنار خویش دارد و بعلاوه سیستم های ناوبری هوایی وزمینی او را پشتیبانی میکنند و به او اطلاعات میدهند و در بسیاری از مواقع او را هدایت میکنند اگر بخواهیم خطاهای پزشکی را نیز به حداقل برسانیم نیاز به چنین سیستم هایی وجود دارد که بتوانند بصورت منسجم پزشک معالج را در تصمیم گیری درست یاری دهند و در مواردی که احساس خطر میکنند آژیرها را به صدا درآورند.پزشکان نیز نیاز به برج مراقبت دارند.و امیدواریم که مسئولین امر این را هرچه سریعتر درک کنند و برای آن اقدام کنند.

/ 0 نظر / 147 بازدید