سلام بر حسين

یا حسین این روزها که به عاشورا نزدیک میشویم باز همانند سالهای گذشته عظمت کاری را که تو انجام داده ای بیشتر درک میکنیم .محرم برای ما شیعیان ماه جوشش احساس است.ماه غلیان خون .ماهی که حس عجیبی از مظلومیت تو و مردانگی دوستانت و بیرحمی دشمنانت و شگفتی کاری که تو انجام داده ای در هم می آمیزد و در ما احساسی پدید می آورد که نمیتوان تو صیفش نمود....

یا حسین براستی کدام واجب الهی بر زمین بود که حج را رها نمودی و ترک کعبه کردی ؟برای نوه محمد ابن عبدالله چه حادثه ای میتوانست بزرگتر از طواف خانه خدا باشد ؟چه چیز فکر تو را این گونه آشفته ساخته بودکه زن وفرزند ر اهمراه می بری ؟چقدر برای اسلام  احساس خطر میکردی که در میان خیل دشمن نیز دست از عقیده خویش برنمیداری؟برای یک مرد چه چیز میتواند بزرگتر از مرگ برادر و فرزندان باشد و باز هم دست از نبر د بر ندارد؟در آن هنگامه گرمای کربلا که عطش رمق از هر انسانی میگیرد کدام نیرو تو را به ایستادن وا داشت؟شاید هرکس دیگر جز تو اگر حنجر فرزند شش ماهه اش را آماج تیر میدید تاب مقاومت از دست میداد و شمشیر می نهاد....اما ای حسین تو در همه اینها چه دیدی که این راه را تا نهایت رفتی؟؟؟    

/ 1 نظر / 12 بازدید
روح الله / raha

سلام/ ممنون که دیارمهر رو لینک کردید. هرچند این وبلاگ به دلیل نا معلومی هک شد اما گویا این نویسنده های دیار دست بردار نیستند. دوباره شروع کردند. متن بسیار جالبی بود. فیلم روز واقعه شاید این روزها جذابیتش از هر دیدن و شنیدنی بهتر باشه