دارفور

آنچه این روزها در دارفور سودان می گذرد مایه شرم و ننگ بشریت است .و از آن بدتر بی خبری ما و بی تحرکی و منفعل بودنمان در قبال جنایات و نسل کشی است که در این نقطه از زمین در حال انجام است .تبعیض و برخورد های گزینشی با این فاجعه از دید دولت ها نیز متاسفانه مزید علت است بطوریکه در مورد مسائل مشابه در کشورهایی که به ما نزدیکترند گوش زمین و زمان را کر میکنیم لیکن در این مورد متاسفانه دریغ از یک جمله که از زبان مسئولین و یا حتی رسانه ها یما ن بشنویم .....رسانه ها این سگ های نگهبان جامعه گویی به خوردن استخوانی متعفن مشغولندکه این صداهای مظلومانه را نمیشنوند........

آی آدمها که در ساحل نشسته شادو خندانید

                                                                 یک نفر اینجا دارد میدهد جان....

/ 0 نظر / 12 بازدید