گفتند خواهی آمد

                        و گل خواهی کاشت

                                                   سبزه ها خواهند رست

                                                                                  و قناری آواز خواهد خواند

آسمان ،موج خواهد زد

                              و خساست را

                                                 به کناری خواهد افکند

در طلوع آنروز ،اما

من هم آيا                   سهمی خواهم داشت؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
رها

سهم ما چیست؟ منم خیلی دلم میخواد اینو بدونم. سهم ما جز نگرانی چیه. من وقایع سال 84 رو به عنوان نمونه نوشتم قضاوتش با شما!