رمز موفقيت در سه چيز است ..فراموشی گذشته .غنيمت شمردن حال و اميدبه آينده..

                                                                           

/ 1 نظر / 9 بازدید
ali

در اولی شک دارم