سه نکته

اول:در تركيب جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام جاي خالي خاتمي براستي محسوس است و غيبتش مايه حيرت و تعجب!!! آيا خاتمي خودش نخواسته يا دليل ديگر ي داشته است در هرصورت مايه ياس و نااميدي است.

دوم :ديدن نخبگان ايراني كه بالاجبار و گاه حتي از ترس جان جلاي وطن كرده و در ديار فرنگ ساكن شده اند جاي بسي افسوس است.براستي مگر اين ملك و سرزمين متعلق به گروه خاصي است كه بايد چنان عرصه را برديگران تنگ كنند كه مجبور به جلاي وطن شوند؟آيا كداميك از ما كه ساكن وطن هستيم ميتوانيم ادعا كنيم كه بيش از آنان كه رفته اند وطن پرست هستيم ؟اي كاش خداوند سعه صدر ما را بيشتر ميكرد تا اگر دين نداريم لااقل آزادمرد بوديم ....

سوم :دوستي برايم پيام كوتاهي SMSفرستاد كه متن آن شباهت به آيات قراني(از نظر ظاهري)دارد و در آخر هم نوشته است سوره توبه .آيه اول.....راستش من از اين نحوه پيام ها ميترسم و فكر ميكنم كه بايد بشدت در مورد محتواي آنها حساس باشيم .قران كريم ميفرمايد:افمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا........

/ 1 نظر / 10 بازدید
بيژن

اعتراض به فيلم موهن ۳۰۰ : http://www.iran-iran.ir/300.html لطفاً بر علیه اش بنویسید و مخالفت خود را با امضاء طومار به گوش جهانیان برسانید. با سپاس