براده ها

امروز روز دنیا بقدری  شلوغ شده است که حتی برای درد دل هم نمیتوانی سر در چاه آب فرو کنی و بغضت را فریاد کنی ....هیچ بعید نیست که در عمق نمور چاه هم چند نفر چادر زده باشند!!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید