عطر سنبل عطر کاج

براي چند روز متوالي و همزمان با شروع سال جديد كتاب زيبايي به دستم رسيد كه هرروز عصركه خسته از كار روزانه بر مي گشتم براي چند لحظه مرا به دنياي خيال مي برد .روحم به پرواز در مي آمد و خستگي روز را با خواندن فصلي از اين كتاب زيبا سپري ميكردم .براستي بعد از چند وقت كه كتاب جالب توجهي مطالعه نكرده بودم اين كتاب مرامسحورخود كرده بود.كتاب "عطر سنبل .عطر كاج"(Funny in farsi)كه به بهترين وجهي براي خواندن در اين فصل مناسب است در نوع خود بسيار جالب وجذاب بود.كتاب داستان رواني است از نحوه مهاجرت و زندگي دختري آباداني كه به همراه خانواده به امريكا مهاجرت مي كند و مسايلي كه بدنبال آن رخ ميدهد .اين دختر كسي نيست جز فيروزه جزايري دوما نويسنده كتاب كه به زباني روان و ساده و البته طنز گونه داستان مهاجرتش را بيان مي كند .البته فيروزه در زمان قبل از انقلاب پا به امريكا ميگذارد يعني زماني كه به قول سياسيون هنوز ديوار بلند بي اعتمادي بين ايران و امريكا شكل نگرفته است و بنابراين امريكاييها را بسيارمهربان مي يابد.اما اين قضيه ديري نمي پايد و انقلاب ايران با امواجي كه حتي امريكا را در آن طرف كره ارض نيز بي نسيب نميگذارد سر ميرسد و زندگي فيروزه رنگ ديگري ميگيرد.

كتاب زيبا است از آن رو كه اگرچه داستان مهاجرت يك خانواده است اما براي يك فارسي زبان اطلاعات دست اولي از زندگي در امريكا البته در نمايي كلي بدست ميدهد.زبياست از آن رو كه در لابلاي داستان ميبينيم كه انسان ميتواند بسياري از حوادث تلخ را به نحوي ببيند كه جذاب و دوست داشتني باشد.زيباست از آن رو كه ميبينيم ما مردمان ايران و البته هركشورديگري عليرغم نقاط اشتراك چقدر در منافع ميتوانيم متضاد باشيم .با خواندن كتاب به چشم خود ميبينيم كه آنروز كه فرزندان اين كشور از ديوار سفارت امريكا در تهران بالا ميروند و ديپلماتهاي امريكا را به اسارت ميگيرند علاوه بر چشمان نگران امريكاييها چشمان نگران ديگري نيز آنان را از طريق صفحات تلويزيون دنبال ميكند .اين چشمان متعلق به هموطنان مهاجر ما است در آن سوي آبها.......

بايد كتاب را خواندو نكات فراوان ديگر آنرا كشف نمود.به زيبايي اين كتاب البته ترجمه روان "محمد سليماني نيا"كمك فراواني كرده است.

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرتضي

سلام دايي خيلي چاكريم اميدوارم خستگي ها رفع شده باشه