رسانه

رسانه چیست؟نمیخواهم به این سوال پاسخ علمی بدهم .دنبال تعریف همه کس پسند هم نیستم.در قدرت تاثیر گذاری آنها نیز شکی ندارم (اگرچه که معتقدم در بسیاری مواقع رسانه ها در اهمیت و تاثیر گذاری نقش خودشان غلو میکنند).....امابیشتر میخواهم به این جنبه رسانه ها بپردازم که در بسیاری از موارد رسانه ها در دنیای امروز نقش همان پیرزنهای غرغروی لاف زن و نمام قدیم را بازی میکنند . ورود به حریم دیگران ،بر ملاساختن اطلاعاتی که با آبروی دیگران سرو کار دارد ،تهمت زدن و......امروزه در مطبوعات بسیار شایع است .بسیاری از چیزهایی که تحت عنوان خبر پخش میشود فقط و فقط حاصل فعالیت ذهن های بیمار است.

من این بیت را برای رسانه ها بسیار منا سب میبینم که:

تغاری بشکند ،ماستی بریزذ               شود دنیا به کام کاسه لیسان

/ 2 نظر / 36 بازدید
آيدين

خزد لرزان ، درون بستر من ز شرمی خفته می گوید که : - بفشار چنان بفشار بر خود پیکرم را که بشکوفد هوس های گنه بار به دندان گیر و شادی بخش و می نوش ز خون این لبان بوسه گیرم . ببین از گونه سرخم بریزد ، شرار خواهش آرای ضمیرم . درنگی کن در آغوشم که امشب فروزانست بزم عشق دیرین نمی خوابیم و می نوشیم تا صبح ز جام بوسه ها ، بس راز شیرین چنان گنجد در آغوشم که هر دم بیندیشم که او غرقست در من و یا در حلقه ی بازو ، اثیریست به جای پیکر عریان یک زن . اتاقی هست و ما و خلوت و می صدای بوسه ها ، آهنگ دل ها. نمی رقصد بدین آهنگ تبدار به جز رقاصه ی مست تمنا .... چو بشکوفد گل زرین خورشید مرا خواند بدان چشم فسونگر گشاید بازوان گوید که - : باز آ گنه شیرین بود ... یک بار دیگر ! --------------------------- سلام....وبلاگ زیبایی دارین امیدوارم موفق باشین.