خورشید گرفتگی

"قدما معتقد بودند وقتی ماه می گیرد مردم بد شده اند و وقتی خورشید میگیرد پادشاه"

یک دفعه یاد طولانی ترین خورشید گرفتگی قرن افتادم که در روز چهارشنبه این هفته اتفاق  می افتد. البته حالا دیگر همه میدانیم که علت خورشید گرفتگی چیست.  

 

پی نوشت: مطلب کوتاه بالا را در تیرماه 1388 نوشتم ،پس از پیروزی مجدد احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و حوادث  تلخ پس از آن که باعث شده بود دلهای مردم (از هردوجناح )گرفته و محزون باشد و اتفاقا در همان زمان قرار بود بزرگترین خورشیدگرفتگی قرن نیز اتفاق بیافتد. (تیرماه 92)

/ 1 نظر / 7 بازدید
رها

خورشید که هیچ . دلهای ما هم گرفته.