هر روز در دنيا حدود ۱۰۰۰۰ نفر در اثر صدمات ناشی از حوادث(تروما)فوت می كنند و حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر نيز مجروح ميشوند .امروزه بيش از هر زمان ديگری اين نياز وجود دارد كه جراحان بتوانند با چنين چالش بزرگی برخورد كنند و مراقبت از بيماران ترومايی را بهبود بخشند ....

/ 0 نظر / 8 بازدید