وقتی بيايی

قدم از قدم بر نخواهم داشت

                                     پلک نخواهم زد

                                                        نفس برون نخواهم داد

 و آنگاه که قلبم سينه ام را می شکافد

                                                  آه نخواهم گفت.........................

                                                                                            

/ 0 نظر / 10 بازدید