آدمی ساخته افكار خويش است ......

                                                فردا همان خواهد شد كه امروزمی انديشيده است

/ 1 نظر / 8 بازدید