پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

رمز موفقيت در سه چيز است ..فراموشی گذشته .غنيمت شمردن حال و اميدبه آينده..                                                                            
/ 1 نظر / 28 بازدید
Socialism                                                                                                    You have two cows.You keep one and give one to your neighbor.
/ 0 نظر / 26 بازدید
نميتوان نوشت ولی راجع به اشرف مخلوقات عالم بی تفاوت بود...نميتوان وجود نازنينی كه به تنهايی بار سنگين هدايت انسان را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید