پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

وقتی بيايی قدم از قدم بر نخواهم داشت                                      پلک نخواهم زد                                                         نفس برون نخواهم داد  و آنگاه که قلبم سينه ام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید