ما و تحریم های امریکا

از چند سال قبل که امریکا تحریم های یکجانبه  وطاقت فرسا و ناجوانمردانه ای را بر ضد ایران وضع کرده است کشور عزیز ما دچار تبعات اقتصادی فراوانی شده است.برخی از هموطنان که عمدتا از طبقات کارگری و طبقات محروم کشور هستند گرفتار معضل بیکاری شده اند. فشار اقتصادی را تمام گروههای اجتماعی بخوبی حس می کنند.اگر چه رکود اقتصادی دنیا در این قضیه بی تاثیر نیست اما نمیتوان منکر تاثیر مخرب تحریم ها شد.در این میان دولتمردان سعی کرده اند به روش های گوناگون زهر تحریم ها را کم کنند، اما من فکر میکنم ما به عنوان "ملت" ایران که مستقیما آماج این تحریم ها هستیم کم کاری کرده ایم که بخشی بدلیل نا آگاهی و بخشی بدلیل دست کم گرفتن خودمان بوده است.من فکر می کنم حداقل کاری که ما به عنوان "مردم" ایران میتوانیم جدا از تلاشهای دولتمردان انجام دهیم این است که از سازمان های صنفی خود بخواهیم تا با صدور بیانیه هایی این اقدامات یک جانبه دولت امریکا را در مجامع بین المللی محکوم و انزجار خود را از آنها اعلام کنند.مگر نه اینکه دولت امریکا میگوید هدف از این تحریم ها تحت فشار گذاشتن مردم ایران نیست !!! پس ما به عنوان مردم ایران باید این دروغگویی و خوی ناجوانمردانه دولت امریکا را در همه جا فریاد کنیم .این کار باید توسط مجامع صنفی که وابستگی تشکیلاتی به دولت ندارند انجام شود.به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و نیز سایر سازمانها مانند نظام مهندسی و تشکل های کارگری باید در این زمینه پا پیش بگذارند و با صدور بیانیه هایی این ظلم آشکار را که به ناحق در حق مردم ایران روا میشود محکوم کنند.باید از حالت انفعال خارج شویم. ما به عنوان ملتی که به ناحق مظلوم واقع شده است باید فریاد خود را بلند کنیم. نباید فقط منتظر اقدامات دولت ماند.خودمان باید فریاد بزنیم وگرنه مستحق این ظلم ناجوانمردانه خواهیم بود.....

/ 2 نظر / 8 بازدید
هوتن

خیلی از خوی دروغگویی آمریکا لجت گرفته و خیلی سعی داری اونو افشا کنی ولی کاش از خوی دروغگویی مسیولین خودمون لجت می گرفت همین حسن روحانی خودمان از سال 1358 اعلام کرده دکترا داره در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی 19 اسفند سال 1358 توی سایت مجلس هم مدرکش را در مجلس اول و دوم دکترا ذکر کرده اما مجلس سوم نوشته فوق لیسانس است و مجلس 4 و 5 هم نوشته دکترا بوده....در حالیکه مدرکش را جدیدا منتشر کرده که اگر جعلی نباشد ایشون سال 1995 فوق لیسانس و سال 1999 دکترا گرفتند یعنی سال 1378 خودمان ولی بیست قبلش می گفته من دکترم....الان صد در صد داره دزدی میکنه و حسابهای خارجیشو پر می کنه....باور نداری برو ویکی پدیا اسنادشو ببین.

هوتن

خیلی از خوی دروغگویی آمریکا لجت گرفته و خیلی سعی داری اونو افشا کنی ولی کاش از خوی دروغگویی مسیولین خودمون لجت می گرفت همین حسن روحانی خودمان از سال 1358 اعلام کرده دکترا داره در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی 19 اسفند سال 1358 توی سایت مجلس هم مدرکش را در مجلس اول و دوم دکترا ذکر کرده اما مجلس سوم نوشته فوق لیسانس است و مجلس 4 و 5 هم نوشته دکترا بوده....در حالیکه مدرکش را جدیدا منتشر کرده که اگر جعلی نباشد ایشون سال 1995 فوق لیسانس و سال 1999 دکترا گرفتند یعنی سال 1378 خودمان ولی بیست قبلش می گفته من دکترم....الان صد در صد داره دزدی میکنه و حسابهای خارجیشو پر می کنه....باور نداری برو ویکی پدیا اسنادشو ببین.