همراه !!!اول و ایران !!!سل

این روزها بازار ارسال انواع پیامک داغ است و شرکتهای همراه اول و ایرانسل نیز سرمست از این درآمد سرشار هستند که به یمن جام جهانی فوتبال برایشان ایجاد شده است.

نوش جانشان باشد . اما آنچه دل انسان را به درد میاورد ارسال  پیامک های طنز آمیز!!!

در  مورد هموطنان آذری زبان یا لرها یا قزوینی های یا هموطنان شمالی است .شکی نیست که درپس ارسال این پیامک ها شیطنتهایی وجود دارد که بر ای همه مردم قابل درک نیست

اما برای شرکتهای تلفن همراه مطمئنا جلوگیری از ارسال این پیامک ها کاملا امکان پذیر است چرا که آنها سال گذشته نشان دادند که به راحتی قادرند مانع از ارسال پیامک هایی شوند که کلمات خاصی مانند "سبز" در آنها وجود دارد بشوند.پس چرا مانع از ارسال این پیامکهای توهین آمیز که فقط باعث ایجاد کدورت بین هموطنان میگردد نمیشوند .آیا همبستگی ملی ارزشش کمتر از درآمد ناشی از این پیامک ها است؟ در واقع با بی تفاوت ماندن در مقابل این قضیه عملا پول مردم را میگیرند و آنرا صرف ایجاد کدورت و تفرقه بین هموطنان می کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید