اولين داروی خوارکی ضد ايدز

امروز FDA اولین داروی ضد ایدز خوراکی را مورد تایید قرار داد.این دارو با نام Atripla ترکیبی از سه داروی ضد ویروس است که امید به درمان این بیماری را در دلها زنده کرده است.برای ما که به همه چیز با دید منفی می نگریم و ایدز را مساوی هم جنس بازی در نظر میگیریم البته ممکن است این خبر چندان جالب نباشد.اما بی شک پیدایش این دارو روزنه امید را در دل انسانهای بیشماری خواهد گشودو از جمله در دل محرومان افریقایی،که بیشترین شیوع ایدز را دارا است.به امید روزی که مادران مبتلا به ایدز نگران تولد فرزندانی مبتلا به این بیماری نباشند.....

/ 0 نظر / 9 بازدید