امتحان

روزی که خداوند اذابتلی را برای ابراهیم خلیل مقدر فرمود و ابراهیم از امتحان الهی سربلند بیرون آمد از خداوند متعال پرسید که آیا پیامبری به فرزندان من نیز خواهد رسید ؟اینجا بود که جواب شنید :لاینالی عهدی لظالمین.....ما کدامیم ؟ جزو کدام دسته از فرزندان ابراهیم هستیم ؟ همه میتوانیم به نفسمان رجوع کنیم و بدو ن شک پاسخی در خور این سوال خواهیم یافت چرا که ان الا نسان علی نفسه بصیره.. اما یک سوال اساسی دیگر که همیشه با آن درگیر هستم که چگونه میشود که یوسف به این درجه از قرب الهی میرسد .....شاید جوابش در این نهفته باشد که رب السجن احب الی......!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید