براده ها

این روزها با هرکه دوست می شوم 

                        احساس میکنم ،آنقدر دوست بوده ایم ......

                                                               که دیگر .....وقت خیانت است....!!!!

 

 

شعر از :"نصرت رحمانی"

/ 1 نظر / 18 بازدید