نخستین عمل جراحی پیوند با سلولهای بنیادی

حدود پنج سال قبل که درتهران برای چند ماهی به عنوان کمک جراح درخدمت یکی از اساتید بنام جراحی قفسه سینه مشغول به کار بودم بطور مداوم بیمارانی را میدیدم که مبتلا به تنگی تراشه (نای) بودند و تحت عمل جراحی قرار میگرفتند.گاهی اوقات اما طول تنگی تراشه زیادبود و عمل جراحی با مشکلاتی همراه بود وگاهی نیز امکان پذیر نبود.روزی از استاد پرسیدم شما هرگز به فکر پیوند تراشه نیافتاده اید و استاد از مشکلات موجود در سر راه گفت و ازجمله اینکه در مورد تراشه بدلیل اینکه درمعرض انواع میکروبها و عفونتهای تنفسی است وبیماران باید داروهای سرکوب کننده ایمنی پس از هرپیوندی استفاده کنند فعلا امکان انجام عمل پیوند برای تراشه منتفی است.تا اینکه دیروز خبر پیوند تراشه با استفاده از سلولهای بنیادی را خواندم و براستی شگفت زده و البته بسیارخوشحال شدم.نکته جالب البته در این مورد برای من این است که این اولین پیوند نیز در مورد تراشه انجام گرفته است.تصور روزی که بیماران پیوندی نیاز به مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن نداشته باشند برای من غیر قابل وصف است.دوستان عزیزی که به دنبال اطلاعات کاملتری هستند را به این آدرس ارجاع میدهم

http://1pezeshk.com/archives/2008/11/stem-cell-organ-transplant.html

/ 0 نظر / 10 بازدید