سایت شخصی

از آنجا که مدتی است سایت شخصی خودم را اداره می کنم ممکن است در این وبلاگ کمتر بنویسم، هرچند که نوشتن به مدت چهارده سال در این وبلاگ ، تعلق خاطری برایم ایجاد کرده است که نمی توانم براحتی از آن دل بکنم. با این وجود به دلیل کمبود وقت بیشتر در سایت شخصی خودم به آدرس http://zeebasurgery.com/ مطلب خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 9 بازدید