نميتوان نوشت ولی راجع به اشرف مخلوقات عالم بی تفاوت بود...نميتوان وجود نازنينی كه به تنهايی بار سنگين هدايت انسان را به دوش كشيد فراموش نمود ..نميتوان در شب ولادت كسی كه فلسفه خلقت عالم است از چيزی جز او نوشت .از امی بيسوادی كه به تنهايی رنج راست كردن تمام كژی های انسان را به دوش كشيدو درسی نوشت و آموخت به انسانيت كه هيچ متفكر دانشمندی نتوانسته و نخواهد توانست حتی به سر فصل اين درس نيز نزديك شو د و مانند آن را بنويسد....

لو لاك لما خلقت الافلاك

خداوند در اين جمله منت را بر محمد تمام نمود

ولادت اشرف مخلوقات :محمد مصطفی مبارك باد

/ 1 نظر / 8 بازدید
boshra

سلام / وبلاگ خيلی قشنگی داری با مطالب خوب و زييا/ موفق باشی