م.غنچه

مطالب این وبلاگ،توصیه به درمان یا قطع درمان به هیچ شخص یا گروهی نیست.برای درمان به پزشک مراجعه کنید.

امروزه بيش از هرزمان ديگری راجع به رسالت مطبوعات مطلب ميخوانيم و ميشنويم .ارباب جرايد نيز كه از اين غائله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید
اين روزها مدام از رسانه ها واژه مردم به گوش ميرسد.براستی مردم كيستند.اين عوام الناس نسبت به قبل چه تغييری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
آبان 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
1 پست
تیر 85
4 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
بوتاکس
1 پست
سوختگی
2 پست
ختنه
1 پست
شیوع
1 پست
شکاف_کام
1 پست
لب_شکری
1 پست
براده_ها
5 پست
شعر
1 پست
شخصیت_ها
8 پست
درد
1 پست
رنج
1 پست
ملانوم
1 پست
ناف
1 پست
ن_والقلم
1 پست
داستانک
1 پست
فتق
1 پست
هرنی
1 پست
حسین
1 پست
رادیو
1 پست
عشق
1 پست
موفقیت
1 پست
صلح_مسلح
1 پست
مذهب
1 پست
راز
1 پست
نای
1 پست
فجایعی
1 پست
مرگ
1 پست
عدالت
1 پست