عدالت خداوار

از عجایب رموز خلقت خداوند ؛وجود عدالت بی نظیری است که در این پهنه گیتی برقرار شده است.خداوند آفتاب را برای همه قرار داده است،فقیر و غنی،باران را نیز و زندگی را و سلامتی را و بیماری راو غم وشادی را.دخترکان دور افتاده ترین دهات افغانستان همانقدر از زیبایی بهره میبرند که ستاره های نامدار هالیوود،اگرچه که این دومی ها با بزک به خود جلوه بیشتری میدهند،اما ذات اولیه ای که به آنها ارزانی شده است یکسان است.و از همه بارزتر که عدالت خدایی را نمود میبخشد؛مرگ است....آری مرگ......آیا جنبنده ای را سراغ دارید که از مرگ گریز داشته باشد!!!!!!!!!!!م

/ 0 نظر / 16 بازدید