صدمات غیر عمدی به کودکان

به مقتضای کار م هر از چندی با کودکانی برخورد میکنم که در اثر سهل انگاری والدین دچار حادثه میشوند. متاسفانه در این موارد خانواده ها فشار روحی مضاعفی را به دوش می کشند.از یک طرف ناراحتی و نگرانی از دیدن بیماری فرزندشان واز طرف دیگر احساس گناه و عذاب وجدان این والدین را عذاب می دهد. کودکی را دیده ام که پدرش هنگام دنده عقب رفتن با ماشین و از آنجا که متوجه کودک خودنبوده است از روی شکم کودک عبور کرده است...(حداقل دو مورد در این دوره کاری ام).و کودکی که والدین برای باز کردن لوله آب مسدود شده به داخل چاه آب اسید ریخته اند و ناگهان بخارات حاصله به صورت کودک که کنار آنها بوده پاشیده شده است و باعث سوختگی فاجعه بار و کامل صورت کودک شده است.در همه این موارد والدین تا زنده اند و فرزندشان را می بینند عذاب روحی را با خود می کشند و حس می کنند.اینها را نوشتم تا تذکر بدهم که همه ما در مراقبت از فرزندانمان دقت بیشتری بخرج بدهیم. درست است که در کودکان و نوجوانان ،حوادث یکی از شایعترین علل مرگ و میر است اما گاهی این حوادٍٍث غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیش گیری است اما در مواردی که بتوان از آنها جلوگیری کرد بهتراست این عذاب وجدان را از خودمان دور کنیم.حداقل بخاطر داشته باشیم که در مواقع کاری و مواردی که احتمال خطر وجود دارد (مانند همان باز کردن لوله مسدود آب ) ضرورتی ندارد که فرزند 4 ساله ما کنار دست ما باشد. گاهی لذتها میتوانند به حسرتی دائمی بدل شوند. خدا کند که همه ما مصون باشیم و چنین حوادٍثی گریبان هیچ کودک و هیچ والدینی را نگیرد.آمین

/ 2 نظر / 12 بازدید
غنچه

سلام جالب بود . واقعا گاهی چنان مشغولیم که به اطرافمان توجهی نداریم .[لبخند]

گیلی خانم

[ناراحت] حالا اون موردی که با ماشین از رو بچه رد شده بودند بچه زنده مونده بود؟ 6 سالم بود یه جوجه داشتم که شدیدا دوستش داشتم. طفلکی یه روز وقتی که من درحال دوئیدن بودم زیر پام له شد. دل و رودش ریخت بیرون... الان 26 سال از اون اتفاق می گذره و من کماکان هر وقت جوجه می بینم یاده اون لحظه می افتم... بچه آدم کجا؟... جوجه آدم کجا؟...